Logo Momcare24h

Đội ngũ nhân sự

Hải Việt hiện sở hữu đội ngũ nhân viên nhiệt tình, chu đáo, dồi dào kinh nghiệm với khả năng làm việc và xử lý vấn đề chuyên nghiệp

Ms. LE THI HONG VAN (Patricia) - CEO Hải Việt
  • Cell.phone : +84 908 836 197
  • Email: patricia@haiviet-logistics.com
Ms. HUYNH THI NGOC LIEM - Kế toán trưởng
  • Cell.phone : +84 909 562 043
  • Email: accountant@haiviet-logistics.com
Ms. TRUONG TRAN TRAN (Ming) - Overseas Manager
  • Cell.phone : +84 962 767 337
  • Email: ming@haiviet-logistics.com

Cảm nhận khách hàng