Logo Momcare24h

Lợi thế cạnh tranh

  • Đối với export/xuất khẩu: Hải Việt chúng tôi có mối quan hệ tốt với các hãng tàu do có lượng hàng thường xuyên nhờ đó có thế lấy giá cạnh tranh “tốt nhất” cho khách hàng. 

  • Đối với import/nhập khẩu: Hệ thống mạng lưới đại lý rải khắp toàn cầu (hơn 200 đại lý),  vì vậy có thể yêu cầu báo giá từ cảng xếp hàng về Việt Nam nhanh chóng và lấy được giá hàng nhập và giá dịch vụ tốt.

Cảm nhận khách hàng