Logo Momcare24h

Câu hỏi thường gặp

Hải Việt logistics có dịch vụ thu hộ tiền (COD) không? Nếu muốn sử dụng dịch vụ thu hộ tiền COD thì phí cước như thế nào?

Dịch vụ

SEA FREIGHT

SEA FREIGHT

AIR FREIGHT

AIR FREIGHT

CONSOLIDATION

CONSOLIDATION

CUSTOMS BROKER

CUSTOMS BROKER

DOMESTIC TRUCKING

DOMESTIC TRUCKING

PROJECT CARGOES HANDLING

PROJECT CARGOES HANDLING

TỔNG HỢP DỊCH VỤ

TỔNG HỢP DỊCH VỤ