Logo Momcare24h

Câu hỏi thường gặp

Thanh toán theo hình thức trước hay sau khi đơn hàng hoàn thành? Hải Việt có nhận ship COD không?

Dịch vụ

SEA FREIGHT

SEA FREIGHT

AIR FREIGHT

AIR FREIGHT

CONSOLIDATION

CONSOLIDATION

CUSTOMS BROKER

CUSTOMS BROKER

DOMESTIC TRUCKING

DOMESTIC TRUCKING

PROJECT CARGOES HANDLING

PROJECT CARGOES HANDLING

TỔNG HỢP DỊCH VỤ

TỔNG HỢP DỊCH VỤ