Logo Momcare24h

Câu hỏi thường gặp

Thanh toán theo hình thức trước hay sau khi đơn hàng hoàn thành? Hải Việt có nhận ship COD không?

Tùy theo thỏa thuận khách hàng có thể thanh toán trước hoặc sau khi đơn hàng hoàn thành hoặc công nợ. Hải Việt có nhận ship COD cho các đơn hàng trong và ngoài nước.

Dịch vụ

SEA FREIGHT

SEA FREIGHT

AIR FREIGHT

AIR FREIGHT

CONSOLIDATION

CONSOLIDATION

CUSTOMS BROKER

CUSTOMS BROKER

DOMESTIC TRUCKING

DOMESTIC TRUCKING

PROJECT CARGOES HANDLING

PROJECT CARGOES HANDLING

TỔNG HỢP DỊCH VỤ

TỔNG HỢP DỊCH VỤ